Καλωσήρθατε στο Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη

Το «Κληροδότηµα Εµµανουήλ Ι. Αλτιναλµάζη» συστάθηκε µε το π.δ. 43392/16-10-1991 (ΦΕΚ 915/8-11-1991, Τεύχος Β) με έδρα το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας 240, ΤΚ 68100, Αλεξ/πολη) και έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, που κληροδότησε στο ίδρυμα ο Ιωάννης Αλτιναλµάζης και τη χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών για έκαστο ακαδημαϊκό έτος σε ένα νέο–α, εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογίαστη μνήμη του υιού του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ, που τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής- Γραφείο Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑνΜακ.-Θράκης, Κομοτηνή ή σε όποια αρμόδια υπηρεσία μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί Καλλικράτη Ν.3842/2010.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ